Rent, friskt og bærekraftig

Omega-3 er bare en av mange viktige næringskilder som vi mennesker henter fra jordens fantastiske spiskammers, for å holde oss friske og funksjonelle.

OmegaMed Extra er sertifisert av Friend of the SeaDerfor er det ekstra viktig å ta vare på de ressursene vi har og forvalte dem klokt og bærekraftig. Vi er derfor stolte av at OmegaMed Extra D+E er sertifisert av Friend of the Sea, som er en ledende organisasjon for bærekraft og ansvarlig fiskeriforvaltning.

Med full sporbarhet gjennom hele verdikjeden, helt tilbake til hver enkelt fiskebåt, sikres det at kun godkjente fiskemetoder benyttes og at det bare fiskes etter ikke-overbeskattede bestander. Kasseringsgraden skal være null og bifangsten minimal.

Oljen raffineres ved et topp moderne anlegg i Norge, etter prosesserings- teknologi som gir minimalt med avfall og som eliminerer miljøpåvirkningen. I tillegg benyttes biodrivstoff som kommer fra raffineriets egen fiskeoljeproduksjon, noe som reduserer behovet for eksterne energikilder. De resterende biproduktene fra biodrivstoffet brukes av lokal oppdrettsnæring og næringsmiddelproduksjon.

Hele denne prosessen minimerer miljøavtrykket, og vi sikrer at vi har et bærekraftig produkt som ikke bare er godt for din og min helse, men som også er godt for omgivelsene og generasjonene som kommer.