Kjøpsbetingelser

Kjøpsvilkår

Sist oppdatert 03.01.2022

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

OmegaMed Extra – Vision Healthcare Nordic AS
Postboks 111, 1325 Lysaker

Besøksadresse: Strandveien 30, 1366 Lysaker

Telefon: 62 02 23 00
E-post: post@biomed-pharma.no
Org.nr: 878 637 712

Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos oss.

Plus – medlemsklubb med bare fordeler

Som abonnementskunde og ved å gi oss samtykke til kommunikasjon via ordreskjema, blir du medlem i fordelsklubben PLUS. Medlemskapet gir deg alltid fri frakt og levering rett til postkassen. Som abonnementskunde mottar du eksklusive kundefordeler, rabatter og VIP-tilbud via brev, telefon og e-post, for å bli informert om våre tilbud og medlemsklubbfordeler fra oss.

Fleksibel levering

Du kan endre leveringene akkurat som du vil. Ta en pause, stopp eller korriger tidsintervallet som du ønsker, vår hyggelige kundeservice hjelper deg på best mulig måte slik at du blir fornøyd. For å gi deg maksimal frihet, fleksibilitet og topp kundeservice, er det heller ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til abonnementet, og abonnementet kan sies opp fortløpende.

Porto- og ekspedisjonsgebyr tilkommer kun første forsendelse ved introduksjonstilbud «60 dagers forbruk for kun kr 79 i porto», så fremt ikke annet er avtalt. Vi spanderer portoen på alle videre leveranser i abonnementet.

Vi leverer kun til norske adresser.

Ingen forskuddsbetaling

Du behøver ikke å betale på forskudd, vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Du motter en ordrebekreftelse på epost ved bestilling via ordreskjema på nettsiden vår. Du har 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Abonnement uten bindingstid og kjøpsforpliktelse

Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. Vi selger produkter på løpende abonnementsbasis, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom for kapsler. Den første forsendelsen som inngår i abonnementet, blir levert innen 10 dager etter bestilling og inneholder gratis forbruk for to måneder – du betaler kun porto kr 79 med vedlagt faktura. Ved andre særtilbud gjelder oppgitte priser og avtaler.

Ved oppsigelse avsluttes abonnementet med virkning fra førstkommende utsendelse. Vær vennlig å gi beskjed til kundeservice på angitt telefonnummer eller e-post for raskest ekspedering av oppsigelsen, og i god tid innen utsendelse av neste levering. Du vil se neste leveringsdato på vedlagte faktura. Avbestillingsfristen er 10 arbeidsdager før utsendelse av din neste pakke.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende. Vår kundeservice hjelper deg gjerne på telefon 62 02 23 00 alle hverdager kl. 08.00-15.00. Gjelder henvendelsen din en konkret bestilling, vil vi besvare den i løpet av 2 arbeidsdager.

Vi har alltid varer på lager så fremt ikke noe uforutsatt dukker opp hos våre produsenter.

14 dagers ubetinget angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din aller første forsendelse, dvs. angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet. For at angreretten skal kunne være gjeldende, må produktet være uåpnet og returneres til oss i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, forpakningen er brutt, eller varen har gått ut på dato, må du dekke verditapet. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Dersom du ønsker å trekke deg fra avtalen (angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet) tilbakebetaler vi alle betalinger vi har mottatt fra deg (herunder leveringskostnaden kr 79), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med i første forsendelse. Ta kontakt med oss for å få tilsendt en returseddel. Ønsker du å ta i bruk angreretten eller har spørsmål, kan du kontakte vår kompetente kundeservice på epost: post@biomed-pharma.no eller telefon: 62022300.

Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekket eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon og frakt vil skje innen 14 arbeidsdager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges. Ønsker du reklamere på produktet eller har spørsmål, kan du kontakte vår hyggelige kundeservice på epost: post@biomed-pharma.no eller telefon: 62022300.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.  Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og for én husstand.

MVA

Når du bestiller produkter fra BeSoHappy utgjør MVA 15% av kjøpet.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, elektronisk her. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her.

Vi følger personvernloven for å sikre deg som kunde

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

Vi er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Vi benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Vi tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vi tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra oss.